Violinista ad Auschwitz

La presentazione del libro di Jacques Stroumsa, Volinista ad Auschwitz (ed. Morcelliana) si è tenuto il 12 ottobre 2000 alle ore 18 nella Sala Bevilacqua di via Pace n.10 in Brescia ed è stata promossa dalla Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura, dall’editrice Morcelliana e dai Padri della Pace. Il relatore è stato presentato dal prof. Paolo De Benedetti, ordinario di Giudaismo alla facoltà teologica dell’Università settentrionale di Milano e alle Università di Trento e Urbino. Prima di lui, il sindaco di Brescia Paolo Corsini e il presidente della Morcelliana, Stefano Minelli, hanno portato il loro saluto all’illustre ospite. Ebreo nato nella comunità di Salonicco, figlio di un insegnante, ingegnere, Jacques Stroumsa finì deportato a Birkenau e riuscì a sopravvivere ai campi di sterminio nazisti, grazie anche alle sue capacità di suonatore.

Jacques Stroumsa fou enginyer i músic. Va néixer el 4 de gener de 1913 a Salònica. Va morir el 15 de novembre de 2010 a Jerusalem, als 97 anys. Estudià enginyeria a Marsella mentre estudiava violí al Lycée Musicale. Es va traslladar posteriorment a París on va continuar estudiant enginyeria i música. L’any 1935 va retornar a Grècia per fer el servei militar on també donava classes de francès. Després va entrar a treballar en la producció industrial, treballant amb motors dièsel importats d’Alemanya. Això li va permetre aprendre una mica d’alemany, cosa que li va ser útil posteriorment.Quan tenia 30 anys va ser deportat al camp de concentració d’ Auschwitz,- Birkenau II (Polònia) juntament amb milers de jueus de Salònica, Grècia. Era el 8 de maig de 1943. En el camp de concentració va perdre la seva esposa, embarassada de vuit mesos i els seus pares i sogres. Va ser un dels pocs supervivents de Salònica que va sobreviure a la guerra. Primer violinista de l’orquestra del camp de concentració. De jove havia estudiat i tocat el violí a l’orquestra de Macabi i a la divisió militar de l’exercit grec durant el Servei Militar. El violí el va ajudar a suportar moralment l’estada al camp de concentració.[2]Era conegut com el violinista d’Auschwitz. Tocava marxes militars a l’entrada i sortida del camp i altra música per entretenir els soldats alemanys. Parlava ladí, francès, anglès entre d’altres llengües. La seva germana Julie també tocava el violí i va ser membre de l’orquestra de dones de Birkenau. (wikipedia.org – 2022)